ແນະນຳ ສນຊ (LFND)

ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີຂອງກົມສາສະຫນາ ສນຊ

ກ. ທີ່ຕັ້ງ:

ກົມສາສະຫນາ ແມ່ນກົມຫນຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາ, ນໍາພາໂດຍກົງຂອງຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

ຂ. ພາລະບົດບາດຂອງກົມສາສະຫນາ:

1).ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ບັນດາສາສະນິກະຊົນຂອງສາສະຫນາຕ່າງໆ, ປຸກລະດົມກໍາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
2). ປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ ຕໍ່ກັບສາສະຫນາ.
3). ຄົ້ນຄວ້າວັດຖຸປະສົງອຸດົມການ ແລະ ຫລັກຄໍາສອນຂອງແຕ່ລະສາສະຫນາ, ແນະນໍາການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດ 92/ນຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບສາສະຫນາ.
4). ແນະນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະອົງການສາສະຫນາ ທີ່ມີການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ.
5). ມີຫນ້າທີ່ປະສານກັບບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງ ຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕົວຈິງກ່ຽວກັບສາສະຫນາ ແລະ ສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນຫາສາສະຫນາ.

ຄ. ຫນ້າທີ່ຂອງກົມສາສະຫນາ:

1). ປຸກລະດົມເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີບັນດາສາສະຫນາ, ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບບັນຫາສາສະຫນາ ໄປຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດານັກບວດ, ສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນິກະຊົນສາສະຫນາຕ່າງໆໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ, ມີສະຕິຕື່ນຕົວ, ປະຕິບັດພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວ.
2). ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວອັນຖືກກົດຫມາຍຂອງບັນດາສາສະຫນາຕ່າງໆ, ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການດໍາເນີນງານຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ກາຍເປັນອັນລະອຽດຕໍ່ວຽກງານສາສະຫນາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແຕ່ລະສາສະຫນາ.
3). ຄົ້ນຄວ້າການດໍາເນີນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນມາຂອງແຕ່ລະສາສະຫນາຢູ່ສປປ ລາວ; ກໍາແຫນ້ນການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ເກັບກໍາສະຖິຕິສາສະນິກະຊົນ, ສົມທົບກັບຂະແຫນງວັດທະນະທໍາ ເກັບກໍາສະຖິຕິສະຖານທີ່, ວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຂອງແຕ່ລະສາສະຫນາ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນປົກປັກຮັກສາ.
4). ຄົ້ນຄວ້າວັດຖຸປະສົງ, ອຸດົມການ, ຫລັກສິນທໍາ, ຄໍາສອນ ແລະ ພິທີກໍາຂອງແຕ່ລະສາສະຫນາ ເພື່ອແນະນໍາການປະຕິບັດເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ.
5).ສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນຄົ້ນຄວ້າວາງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາສະຫນາຕ່າງໆ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຈາກຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂໍ້ສະເຫນີຂອງອົງການສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນິກະຊົນຂອງສາສະຫນາຕ່າງໆ ບົນພື້ນຖານຫລັກສິນທໍາ,ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສາສະຫນາ.
6). ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມຂະແຫນງສາສະຫນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
7). ປະສານສົມທົບກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາສະຫນາຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ໃນການພົວພັນດ້ານສາສະຫນາກັບຕ່າງປະເທດ (ຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ).
8). ຫັນລົງຮາກຖານ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທີ່ມີບັນຫາສາສະຫນາ ເພື່ອກໍາສະພາບການ ແລະ ວາງວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ.
9). ອອກແຮງໂຄສະນາຕ້ານການຍຸແຍ່ແບ່ງແຍກສາສະຫນາຂອງພວກຄົນບໍ່ດີ ທີ່ສວຍໃຊ້ບັນຫາສາສະຫນາ ເພື່ອມ້າງເພຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ພະຍາຍາມສ້າງຫລັກແຫລ່ງ ຢູ່ໃນແຕ່ລະສາສະຫນາ ເພື່ອກໍາແຫນ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຜູ້ນໍາສາສະຫນາ, ນັກບວດ ແລະ ນັກສອນສາສະຫນາຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ດີ.
10). ມີສິດປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ສະເຫນີທັດສະນະ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາສາສະຫນາຕາມລະບອບວິທີເຮັດວຽກ ທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບວິຊາສະເພາະດ້ານສາສະຫນາ.

ງ. ຂອບເຂດສິດຂອງກົມສາສະຫນາ:

1). ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
2). ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາສະຫນາຕ່າງໆ ເພື່ອກໍາໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສາສະຫນາຕ່າງໆ.
3). ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນຫາຕ່າງໆກັບສາສະຫນາ.
4). ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດແບ່ງງານ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ສະເຫນີຮູບການ, ວິທີການ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມຂອງຕົນ.
5). ມີສິດສະເຫນີຜົນງານລວມຫມູ່, ບຸກຄົນ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນກົມຂອງຕົນ.

ຈ. ໂຄງປະກອບດ້ານການຈັດຕັ້ງ: ກົມສາສະຫນາປະກອບມີ 2 ພະແນກ.

1). ພະແນກສາສະຫນາພຸດ.
2). ພະແນກສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ

 

ລິຂະສິດ © 2015
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ